Miks keegi peaks üldse ettevõtjaks hakkama? Osade inimeste põhjendus on kindlasti eneseteostus. Oma ettevõttega toimetamisel on  märksa suurem otsustusvabadus ja võimalus teha valikuid. Võimalus õppida uusi oskusi ja neid ka reaalselt kasutada. Võimalus luua lahendusi teiste inimeste probleemidele, neid aidata ja oma jälg jätta.

Kindlasti on inimesi, kellele ettevõtlus on võimalus teenida rohkem raha kui palgatööga, sest palgal on alati lagi ees ja ettevõte eeldab, et sinu palgakulu talle vähemalt kolm korda rohkem tulu toob. Samuti on inimesi, kellele ettevõtlus on sunnitud valik töötuks jäädes, nemad loovad tavaliselt endale lihtsalt uue töökoha ja ei suhtu sellesse kui ettevõtlusesse.

On inimesi, kellele on väga oluline vabadus. Suur osa tänapäevaseid internetiäri vorme ei sõltu ajast ja kohast, annab võimaluse otsustada ise.

See veebikursus annab teadmised, kuidas ettevõtjaks saada ja missuguseid teadmisi ettevõtjaks olemisel vaja on. Ettevõtte asutamine toob kaasa raamatupidamise pidamise kohustuse. Koolitusel saad teada, mis see on ja kuidas selle kohustuse täitmisega hakkama saada.

Õpikeskkond: veebikoolitus  Moodles ja konsultatsioonid zoomis.
Maht: 80 akadeemilist tundi
Eeldus: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on oma ettevõtte asutatud või on soov alustada ettevõtlusega

Õppe alustamise nõuded:    Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Aeg :  KOKKULEPPEL

Koolituse maksumus osalejale: 599 €

Vajadusel võimalus tasuda 2 või 3 osas.

Kursuse läbinu:
  • Asutab OÜ või MTÜ lähtuvalt 1.veebruarist 2023.a. kehtima hakanud Äriseadustiku muudatusest

  • Tunneb ettevõtja vastutust oma töötajate ees ja kohustusi  riigi ees

  • Korraldab oma ettevõtte paberivaba raamatupidamist

Kursusel käsitletavad teemad:

Ettevõtluse vormid, kas elustiiliäri või Startup või midagi muud

Osaühingu või MTÜ asutamine

Ettevõtja vastutus ja kohustused riigi ees

Töötajate värbamisel sõlmitud lepingud ja nende lepingute õige lõpetamine

Töötasuarvestus

Raamatupidamise sisseseadmine Merit Aktiva raamatupidamisprogrammiga

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Ettevõtlusega alustamine ja raamatupidamine