Kursus on mõeldud neile isikutele, kes soovivad alustada või on alustanud tegevust ettevõtjana ning soovivad oma  ettevõtte raamatupidamise ise teha. Samas soovivad õppida kasutama selleks MS.Office Excelit, sest ei oma  elukoha tõttu püsivalt kiiret internetiühendust, et kasutada raamatupidamise pilveprogramme. Samas ei ole alustanud mikroettevõtte omanikul ka veel selget ettekujutust oma tegevuse mahtudest, et tarkvara valida ja sageli jääb puudu ka raamatupidamise alastest teadmistest.

Aeg KOKKULEPPEL  nii nagu sulle sobib

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle
Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 299 €

Vajadusel tasumine 2 või 3 osas.

Õppe alustamise nõuded:

Vajalik on  vähemalt algteadmised raamatupidamises ja varasem kokkupuude MS.Office Exceliga

Kursus sisaldab õppematerjale ja weebinare zoom keskkonnas. Koolitus on praktiline raamatupidamise situatsioonülesande lahendamine koos mikroettevõtte aastaaruande koostamisega, kus iga osa läbimisel saab õppija oma teadmisi kontrollida testidele vastamisega.

Samas järgmise aasta raamatupidamise alustamine MS .Office Excelis.

Sihtgrupp:

Mikro-ja väikeettevõtte omanikud,  kes on teenuste osutajad

Kursusel käsitletavad teemad:

1.Raamatupidamise seadus

1.1. Nõuded raamatupidamise korraldamisele

1.2. Raamatupidamise Toimkonna Juhendid

2.Varude arvestus

2.1. Varude hindamismeetodid, pidev-ja perioodiline laoarvestus

3.Põhivarade  arvestus, amortisatsiooni arvestus

4.Ostu-ja müügitehingute arvestus

4.1. Arvete, ettemaksuarvete ja käibemaksu arvestus

4.2. Sõiduautode erisoodustus

4.3. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete arvestus

5.Töötasuarvestus

5.1 Tasude ja maksude arvestus

6.Kulude arvestus

7.Majandusaasta aruande koostamine

8. Järgmise aasta raamatupidamisarvestuse alustamine

Koolituse läbinu:
  • seab sisse oma mikro-või väikeettevõtte raamatupidamise MS.Office Excelis
  • kajastab ostu-ja müügiarved, arvutab töötasud ja põhivarade amortisatsiooni
  • koostab raamatupidamisaruanded: bilansi ja kasumiaruande  MS.Office Excelis ka majandusaastaaruande www.rik.ee keskkonnas

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Alustava ettevõtja raamatupidamine ja maksuarvestus MS.Office Excelis