Raamatupidamise seadus lubab mikro-ja väikeettevõttel koostada  ettevõtte lihtsustatud majandusaasta aruande. Äriregister on  seni suhtunud majandusaasta aruannete esitamata jätmisesse suhteliselt leebelt, aga see olukord muutub. Statistika kohaselt on pooled alustanud ettevõtetest juba mõne aasta möödudes oma tegevuse lõpetanud. Põhjuseid on erinevaid:

 1. Ebakompetentsus (46% läbikukkumise põhjustest)
 2. Ebapiisavad juhtimisoskused (30% läbikukkumise põhjustest)
 3. Ebapiisavad oskused põhitegevuse alal (11% läbikukkumise põhjustest)
 4. Hooletus ja pettus (11 % läbikukkumise põhjustest)
 5. Konkurents, õnnetused ja riigipoliitika (vaid 2% läbikukkumise põhjustest)

Seega teadmiste ja oskuste puudus on põhjustavad kolmel ettevõtjal kaheksast ettevõtlusega läbikukkumise esimese nelja aasta jooksul. Kõik majandusaastate aruanded ja põhikirjad on www.rik.ee avalikult kõigile nähtavad ja loomulikult ka see, kui neid üldse polegi esitatud. Kõik ettevõtjad, kes ei ole finantsteemasid ja raamatupidamise korrasolekut tähtsaks pidanud, on varem või veidi hiljem halvasti lõpetanud.

Ettevõtja kohustus on oma raamatupidamine korras hoida. Mida see tähendab?

Korras raamatupidamine tähendab seda, et

 • kõik dokumendid on kenasti kokku kogutud ja säilitatud, olgu siis kaustas või kuskil pilveserveris;
 • kõik dokumendid ja rahaliikumised on registreeritud (raamatupidamisprogrammis või kasvõi Excelis) sobivatele kontodele ja õiges perioodis;
 • dokumendid ja raamatupidamiskanded on omavahel seostatavad – iga dokumendi järgi on võimalik leida, kuidas see registreeritud on ja iga kande kohta on võimalik leida, milline dokument oli selle kande aluseks;
 • maksud on korrektselt arvestatud ja õigeaegselt deklareeritud;
 • aastaaruanne on koostatud vastavalt nõuetele ja õigeaegselt esitatud.

Raamatupidamise seadus lubab mikro- ja väikeettevõttel esitada lihtsustatud majandusaasta aruande, aga see ei tähenda, et laetakse üles olematu raamatupidamisarvestusega  kokkuvõtteid. Selliste ettevõttete taust on sageli liiga kõrge elustandard, maksude mittemaksmine, vead hindade määramisel ja puudulik finantskirjaoskus.

Korralik rahavoogude planeerimine, konservatiivne kulutamine ja kohustuste õigeaegne täitmine aitavad väikeettevõtte püsimajäämisele kindlasti kaasa.

Majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav ja seega on see äriühingu visiitkaart.

Aeg KOKKULEPPEL  nii nagu sulle sobib

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle
Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 329 € 

Vajadusel tasumine 2 või 3 osas. (Lepingutasu ega intresse ei lisandu)

Alates 01.01.2024.a. Eesti Töötukassa raamatupidamise õppekavu ei rahasta

Õppe alustamise nõuded:

vajalik on  vähemalt algteadmised raamatupidamises.

Kursus sisaldab õppematerjale ja weebinare zoom keskkonnas. Koolitus on praktiline raamatupidamise andmete alusel  aastaaruande koostamine, kus iga osa läbimisel saab õppija oma teadmisi kontrollida testidele vastamisega.

Sihtgrupp:

Mikro-ja väikeettevõtte omanikud,  kes teevad  ise oma ettevõtte raamatupidamist ja kellel on kätte jõudnud aeg majandusaasta aruande esitamiseks

Kursusel käsitletavad teemad:

1.Raamatupidamise seadus

1.1. Nõuded raamatupidamise korraldamisele

1.2. Raamatupidamise Toimkonna Juhendid

2.Majandusaasta aruande koostamise erinevad etapid

2.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamine

2.2.Tegevusaruande koostamine

2.3. Audiitorkontroll või ülevaatus

2.4. Kasumi jaotamine või kahjumi katmine

2.5. Aruande kinnitamine

3.Netovara miinimumnõuded aastaaruandes

3.1. Netovara puudujäägi võimalikud parandused

4.Omakapitali sissemaks (enne 1.veebruari 2023.a. asutatud ettevõttel)

4.1. Omakapitali rahaline ja mitterahaline sissemaks

5. Dividendid

Koolituse läbinu:
 • koostab ettevõtte majandusaasta aruande
 • teeb osaühingu osakapitali sissemakse
 • teeb kasumi jaotamise ettepaneku ja otsuse

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine