Ettevõtlus toob kaasa raamatupidamise pidamise kohustuse, mille korraldamise eest peab hea seisma ettevõtte juht. Alati on mõistlik anda asjad teha spetsialistile ja ise tegeleda ettevõtte juhtimisega, aga oma väikese ettevõtte raamatupidamise võiksid ikkagi ise ära teha.  Igal ettevõtjal peaksid olema vähemalt algteadmised raamatupidamisest ja  just nii ise tehes sa need saadki.

Raamatupidamise teadmised ja oskused kuluvad ära ka siis, kui sul tervislikel põhjustel on vaja endale mingi muu  sissetuleku teenimise võimalus leida. Oskuste olemasolul saad raamatupidamisega oma ettevõtluse luua, sest järjest enam on võimalusi osutada raamatupidamisteenust kaugtööna.

Algteadmised saab selgeks ka e-õppes  omas kodus ja kui tekib huvi peale raamatupidamise alustega tutvumise, läbida kursuse ka edasijõudnutele mis annab võimaluse kasutada ka mõnda raamatupidamisprogrammi.

Võta ennast käsile ja sa saad aru, mille eest sa raamatupidajale maksad. Teed ise ja polegi vaja maksta.

Kui ei lähe momendil kõik nii nagu soovid, siis võta ette uus väljakutse ja õpi midagi uut.  Raamatupidamise oskusest on alati kasu.

Aeg KOKKULEPPEL  nii nagu sulle sobib.

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle
Maht: 40 akadeemilist tundi

Õppevorm: e-õpe

Koolituse maksumus: 329 €

Vajadusel võimalus tasuda 2 või 3 osas, intressi ega lepingutasu ei lisandu.

Lisainfo:

e-kursus sisaldab õppematerjale, praktilisi ülesandeid ja harjutusteste, et saaksid oma teadmisi kontrollida iga läbitud teema järel. Võimalus esitada koolitajale küsimusi

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud mikro- või väikeettevõtete omanikele ja kõigile neile, kes soovivad saada raamatupidamise algteadmisi.

Kursusel käsitletavad teemad:
 1. Majandusarvestuse liigid ja õiguslikud alused
 2. Dokumentatsioon, raamatupidamisprogrammid, digitaliseerimine
 3. Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine
 4. Raamatupidamiskanded, ostu- ja müügitehingud, tasumine ja laekumine
 5. Raha arvestus, aruandekohustuslikud isikud
 6. Palgaarvestus, maksud, erisoodustused
 7. Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvutamine
 8. Laenud, liisingud
 9. Aruandluse koostamine ja bilansi ning kasumiaruande vaheliste seoste mõistmine
Koolituse läbinu:
 • koostab raamatupidamiskanded  vastavalt toimunud majandustehingule
 • arvutab töötasu ja vajalikke makse
 • koostab raamatupidamisaruanded: bilansi ja kasumiaruande

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Raamatupidamise algõpe