Ettevõtlus toob kaasa raamatupidamise pidamise kohustuse, mille korraldamise eest peab hea seisma ettevõtte juht. Alati on mõistlik anda asjad teha spetsialistile ja ise tegeleda ettevõtte juhtimisega, aga oma väikese ettevõtte raamatupidamise võiksid ikkagi ise ära teha.  Igal ettevõtjal peaksid olema vähemalt algteadmised raamatupidamisest ja  just nii ise tehes sa need saadki.

Kool kestab kõige vähem kaks aastat, sest alla tase, 5 enam ei õpetata, aga kellel on aega koolipingis istuda. Algteadmised saab selgeks ka e-õppes  omas kodus ja kui tekib huvi peale raamatupidamise alustega tutvumise, läbida kursuse ka edasijõudnutele.

Võta ennast käsile ja sa saad aru, mille eest sa raamatupidajale maksad. Teed ise ja polegi vaja maksta.

Aeg KOKKULEPPEL  nii nagu sulle sobib

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle
Maht: 40 akadeemilist tundi

Õppevorm: e-õpe

Koolituse maksumus: 249 € 

Lisainfo:

e-kursus sisaldab õppematerjale, praktilisi ülesandeid ja harjutusteste, et saaksid oma teadmisi kontrollida iga läbitud teema järel. Võimalus esitada koolitajale küsimusi

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud mikro- või väikeettevõtete omanikele ja kõigile neile, kes soovivad saada raamatupidamise algteadmisi. Koolitusel saavad osaleda ka need, kelle haridustee on mingil põhjusel pooleli jäänud ja keda ei võeta ka kooli raamatupidamist õppima keskhariduse puudumise tõttu.  Ole, kes oled, keegi seda ei küsi.

Kursusel käsitletavad teemad:
 • Majandusarvestuse liigid ja õiguslikud alused
 • Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine
 • Dokumentatsioon, raamatupidamisregistrid,
 • Raamatupidamiskanded, ostu- ja müügitehingud, tasumine ja laekumine
 • Raha arvestus, aruandekohustuslikud isikud
 • Erisoodustused
 • Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvutamine
 • Laenud, liisingud
 • Palgaarvestus, maksud
 • Aruandluse koostamine ja bilansi ning kasumiaruande vaheliste seoste mõistmine
Koolituse läbinu:
 • koostab raamatupidamiskanded  vastavalt toimunud majandustehingule
 • arvutab töötasu ise ilma netikalkulaatoriteta
 • koostab raamatupidamisaruanded: bilansi ja kasumiaruande

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Raamatupidamise algõpe