Kursus on mõeldud väikeettevõtete omanikele, juhiabidele, raamatupidajatele – kõigile, kes oma igapäevast tööd tehes peavad kasutama korras keelt ja edastama selgeid sõnumeid. Kursus keskendub ametikirjade õigekirjale, stiilile ja vormile.

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle.
Maht: 40 akadeemilist tundi
Eeldus: õppija kasutab internetti ja tekstitöötlust

Aeg KOKKULEPPEL nii nagu sulle sobib

Koolituse maksumus: 399 €

Vajadusel tasumine 2 või 3 osas, lepingutasu ega intresse ei lisandu.

Kursuse läbinu:
  • Koostab ametikirju kasutades eesti keele õigekirja

  • Kasutab ametikirjades õigesti suurt ja väikest algustähte, kirjutab õigesti numbrid ning aja- ja kohaväljendid

  • Hoidub ametikirjade koostamisel stiilivigadest

  • Käänab õigesti Eesti perekonnanimesid

Kursusel käsitletavad teemad:

1. E-kirja pöördumine lõpetamine ning allkiri

2. Ametikirjad

3. Aja ja koha väljendamine

4. Suur ja väike algustäht

5. Jutumärkide kasutamine

6. Numbrite õigekiri ja tühikud

7. Kuidas hoiduda kantseliidist?

8. Eesti perekonnanimede käänamine

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Korrektne eesti kirjakeel ametlikus asjaajamises