Alustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha oma eesmärkide täitmiseks ning et kogu oma tegevuse juures suudaks ta teenida ka kasumit. Eelkõige on finantsprognoosid ja eelarve koostamine vajalik ettevõtjale endale, et aru saada, kui tulusaks võib äri kasvada. Sul endal  on oluline mõista, kuidas finantsprognooside koostamine käib ja mis peab millega klappima.

Saadud toetusraha tuleb raamatupidamises  õigesti kajastada arvestades abikõlblike kuludega.  Kursus annab praktilise oskuse saadud sihtfinantseeringu kajastamisel aruandluses.

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov koostada finantsprognoose oma tegevuse rahastamiseks, aga ei oma põhimõttelisi teadmisi, kuidas seda teha

 • Koht: e-õppe keskkond Moodle
 • Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi
 • Õppevorm: e-õpe, kokkuleppel kohtumised Zoomis

Aeg: KOKKULEPPEL

Koolituse maksumus 349 €, võimalus tasuda 2-3 osas,  intresse ega lepingutasu ei lisandu

Kursuse läbinu:
 • Vormistab finantsprognoosi bilansi, kasumiaruande ja rahavoo;

 • Arvestab töötajate palgafondi ja rakendab maksuseadusi

 • Kasutab sihtfinantseerimisvõimalusi

Kursusel käsitletavad teemad:
 • Raamatupidamisaruannete omavahelised seosed
 • bilanss
 • kasumiaruanne skeem 1
 • rahavoog
 • Raamatupidamise Toimkonna Juhend- RTJ nr. 12 Sihtfinantseerimine (Valitsusepoolne abi)
 • Tegevuse sihtfinantseerimine
 • Põhivara soetamise sihtfinantseerimine
 • Põhivara soetamine brutomeetodil/netomeetodil
 • Põhivara amortisatsioon
 • Tööjõukulude arvestus
 • Palgafondi planeerimine
 • Tööjõukulude, maksuvõlgade ja töötasude ülekannete kajastamine aruandluses
 • Praktiline finantskavandamine
 • Situatsioonülesande alusel bilansiprognoosi, kasumiprognoosi ja rahavoo kavandamine.
 • tasuvusanalüüs

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: projektipõhine arvestus