Ettevõtlus toob kaasa raamatupidamise pidamise kohustuse, mille korraldamise eest peab hea seisma ettevõtte juht. Alati on mõistlik anda asjad teha spetsialistile ja ise tegeleda ettevõtte juhtimisega, aga oma väikese ettevõtte raamatupidamise võiksid ikkagi ise ära teha.  Igal ettevõtjal peaksid olema vähemalt algteadmised raamatupidamisest ja  just nii ise tehes sa need saadki.

Raamatupidamise algteadmised saab selgeks ka e-õppes  omas kodus ja kui tekib huvi peale raamatupidamise alustega tutvumise, läbida kursuse ka edasijõudnutele.

Võta ennast käsile ja sa saad aru, mille eest sa raamatupidajale maksad. Teed ise ja polegi vaja maksta.

Õpikeskkond: grupikoolitus Zoomis koos praktilise harjutamisega e-õpe keskkonnas Moodle
Maht: 40 akadeemilist tundi

Õppevorm: grupikoolitus veebis

Aeg: 20.02. 2023.a.  – 02.04.2023.a. 

Esimene loeng 20.02.2023.a. kell 16.00, edasised kokkuleppel osalejatega

Koolituse maksumus osalejale: 299 € 

Lisainfo:

Grupikoolitus sisaldab loenguid ja arutelusid Zoomis, mille salvestused,  praktilised ülesanded ja harjutustestid asuvad Moodle keskkonnas, et saaksid iga läbitud teema järel  oma teadmisi kontrollida. Võimalus salvestusi järele vaadata ja esitada koolitajale küsimusi

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud mikro- või väikeettevõtete omanikele ja kõigile neile, kes soovivad saada raamatupidamise algteadmisi.

Kursusel käsitletavad teemad:
 • Majandusarvestuse liigid ja õiguslikud alused
 • Kontoplaan ja kahekordse kirjendamise reeglid
 • Dokumentatsiooni säilitamine, paberivaba raamatupidamine,
 • Ostu- ja müügitehingud, tasumine ja laekumine, käibemaksukohustus
 • Raha arvestus, aruandekohustuslikud isikud
 • Laenud, liisingud
 • Palgaarvestus, maksud, erisoodustused
 • Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvutamine
 • Aruandluse koostamine ja bilansi ning kasumiaruande vaheliste seoste mõistmine
Koolituse läbinu:
 • koostab raamatupidamiskanded  vastavalt toimunud majandustehingule
 • arvutab töötasu ja omab ülevaadet maksuarvestusest
 • koostab raamatupidamisaruanded: bilansi ja kasumiaruande

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Raamatupidamine alustajale