Alustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha oma eesmärkide täitmiseks ning et kogu oma tegevuse juures suudaks ta teenida ka kasumit. Eelkõige on finantsprognoosid ja eelarve koostamine vajalik ettevõtjale endale, et aru saada, kui tulusaks võib äri kasvada.

Kuna finantsprognoos on ühtlasi ka see, mida vaatavad paljud rahastajad ja toetuseandjad ja  sul on lähiajal plaanis ettevõtte finantseerimine mõne toetuse või laenuraha abiga, siis on sul endal  oluline mõista, kuidas finantsprognooside koostamine käib ja mis peab millega klappima.

Praktiline läbitegemine annab oskused, mida oma äriplaani juures rakendada.

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov koostada finantsprognoose oma tegevuse rahastamiseks või äriplaanide vormistamiseks, aga ei oma põhimõttelisi teadmisi, kuidas seda teha

 • Koht: e-õppe keskkond Moodle
  • Koolitaja: Irene Janter
  • Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
  • Õppevorm: e-õpe

Aeg: KOKKULEPPEL

Koolituse maksumus 249 €

Kursuse läbinu:
 • Vormistab finantsprognoosi bilansi, kasumiaruande ja rahavoo;

 • Arvestab töötajate palgafondi ja rakendab maksuseadusi

 • Kasutab sihtfinantseerimisvõimalusi

Kursusel käsitletavad teemad:
 • Raamatupidamisaruannete omavahelised seosed
 • bilanss
 • kasumiaruanne skeem 1
 • rahavoog
 • Raamatupidamise Toimkonna Juhend- RTJ nr. 12 Sihtfinantseerimine
 • Põhivara soetamine brutomeetodil
 • Põhivara amortisatsioon
 • Töötasuarvestus
 • Palgafond
 • Võlad töövõtjatele
 • Praktiline finantskavandamine
 • Situatsioonülesande alusel bilansiprognoosi, kasumiprognoosi ja rahavoo kavandamine, tasuvusanalüüs

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: praktiline finantskavandamine