Miks keegi peaks üldse ettevõtjaks hakkama? Igal inimesel on selleks oma põhjendus, aga kui on soov asutada osaühingut või on see juba olemas, tekib vajadus raamatupidamise korraldamise järele.

See e-kursus annab sulle teadmised ja oskused, kuidas osaühingut asutada, mida oma põhikirjas kinnitada ja mida mitte kinnitada, missugust aruandlust ja millal ootab sinult riik. Mida ja mille eest pead riigile maksma ja kuidas vormistada oma töötajatega lepingud ning kuidas käib töötasude arvestus. Vaja on leida kliente ja kuidas määrata oma tootele või teenusele õige hind.

E-kursuse eesmärk on saada oskused, kuidas oma raamatupidamisega hakkama saada. Kõike seda saad kuhugi sõitmata omas kodus ja kõik veebinarid on korduvalt järelvaadatavad.

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle.
Maht: 40 akadeemilist tundi
Eeldus: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov alustada ettevõtlusega ja saada oskusi, mis võimaldavad oma raamatupidamisega hakkama saada.

Õppe alustamise nõuded:    Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Aeg KOKKULEPPEL nii nagu sulle sobib

Koolituse maksumus: 249 €

Kursuse läbinu:
  • Asutab kas MTÜ või OÜ vormistades selleks vajalikud dokumendid

  • Vormistab ja ka lõpetab vajalikud lepingud kooskõlas TL seadusega, arvutab töötasud

  • Hinnastab toote või teenuse, et leida kliente

  • Tunnetab oma pädevust raamatupidamist organiseerima

Kursusel käsitletavad teemad:

Kuidas ettevõtet asutada?

Kas luua elustiiliäri või Startup või midagi muud

Mida ootab ettevõtjalt riik, ettevõtja vastutus

Töötajate värbamisel sõlmitud lepingud ja nende lepingute õige lõpetamine, töötasude arvestus

Turundus

Raamatupidamine

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Mikro-ja väikeettevõtja raamatupidamise korraldamine