Miks keegi peaks üldse ettevõtjaks hakkama? Osade inimeste põhjendus on kindlasti eneseteostus. Oma ettevõttega toimetamisel on  märksa suurem otsustusvabadus ja võimalus teha valikuid. Võimalus õppida uusi oskusi ja neid ka reaalselt kasutada. Võimalus luua lahendusi teiste inimeste probleemidele, neid aidata ja oma jälg jätta.

Keskealisel inimesel võib olla märksa põnevam toimetada konsultandina ja tegeleda erinevate projektidega kui taluda endast noorema ülemuse korraldusi ja tegeleda igapäevaselt samade teemadega.

Kindlasti on inimesi, kellele ettevõtlus on võimalus teenida rohkem raha kui palgatööga, sest palgal on alati lagi ees ja ettevõte eeldab, et sinu palgakulu talle vähemalt kolm korda rohkem tulu toob. Samuti on inimesi, kellele ettevõtlus on sunnitud valik töötuks jäädes, nemad loovad tavaliselt endale lihtsalt uue töökoha ja ei suhtu sellesse kui ettevõtlusesse.

On inimesi, kellele on väga oluline vabadus. Suur osa tänapäevaseid internetiäri vorme ei sõltu ajast ja kohast, annab võimaluse otsustada ise.

See e-kursus ei õpeta äriplaani koostamist ega selleks  vajalike finantsprognooside numbreid klappima seadma, vaid annab teadmised, kuidas ettevõtjaks saada ja missuguseid teadmisi ettevõtjaks olemisel vaja on.

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle.
Maht: 40 akadeemilist tundi
Eeldus: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov alustada ettevõtlusega

Õppe alustamise nõuded:    Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse maksumus: 199 €

Aeg: Kokkuleppel

Kursuse läbinu:
  • Asutab kas MTÜ või OÜ vormistades oma tegevuseks vajalikud dokumendid

  • Vormistab ja ka lõpetab vajalikud lepingud kooskõlas TL seadusega

  • Reageerib ettevõtlusega seotud maksudes

  • Tunnetab oma pädevust raamatupidamist organiseerima

Kursusel käsitletavad teemad:

Miks peaks keegi ettevõtjaks hakkama

Milleks on vaja teadmisi

Kuidas ettevõtet asutada?

Kas luua elustiiliäri või Startup või midagi muud

Mida ootab ettevõtjalt riik, ettevõtja vastutus

Töötajate värbamisel sõlmitud lepingud ja nende     lepingute õige lõpetamine

Turundus

Raamatupidamine

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Ettevõtja ABC