Ettevõtlusega alustamisel on vaja teadmisi, mis aitavad äriideid ellu viia  ja ärisse püsima jääda. Kasulik on teada, kuidas  äritegevuseks valmistuda, kuidas äri edukalt juhtida ning  mis võiksid olla  äri tegemist mõjutavad ohud  ja võimalused. Oluline on aru saada keskkonnast, kuhu oma äri planeeritakse,  kuidas kliente võita ja rohkem raha teenida.

Õpikeskkond: veebikoolitus  Moodles ja vajadusel kokku lepitud konsultatsioonid zoomis.
Maht: 60 akadeemilist tundi
Eeldus: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov tegeleda ettevõtlusega

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Aeg :  KOKKULEPPEL

Koolituse maksumus osalejale: 399 €

Vajadusel võimalus tasuda 2 või 3 osas.

Kursuse läbinu:
  • Alustab ettevõtlusega lähtuvalt 1.veebruarist 2023.a. kehtima hakanud Äriseadustiku muudatusest

  • Tunneb ettevõtja vastutust oma töötajate ees ja kohustusi  riigi ees

  • Korraldab oma ettevõtte paberivaba raamatupidamist ja teeb juhtimisarvestust

  • Turundab oma etteõtet kasutades turundusplaani

Kursusel käsitletavad teemad:

Ettevõtluse vormide valik lähtudes ärikeskkonnast

Osaühingu või MTÜ asutamine

Ettevõtja vastutus ja kohustused riigi ees

Personali värbamisel sõlmitud lepingud, palgafondi planeerimine ja kasutamine

Paberivaba majandusarvestuse korraldamine

Ärirahandus

Ettevõtte turundus

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Ärikorraldus