Kursus on mõeldud ettevõtlusega alustajale, kes vajab teadmisi, kuidas oma otsused ellu rakendada ja mida temalt ootab riik. Kursus annab ülevaate ettevõtte asutamisest, lepingute sõlmimisest, raamatupidamise sisseseadmisest, maksudest ja aitab raamatupidamise programmi valida.

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle.
Maht: 40 akadeemilist tundi
Eeldus: soov hakata ettevõtjaks

Koolituse maksumus: 180 €

Kursuse läbinu:
  • Oskab ettevõtet asutada ja teab, miks ta seda teeb ning mida nõuab temalt riik

  • Teab erinevate lepingute sisu ja juriidilisi tagajärgi

  • Oskab oma ettevõtte raamatupidamist organiseerida

Kursusel käsitletavad teemad:

1. Mida ja miks peaks alustav ettevõtja teadma ?

2. Kuidas asutada ettevõtet? Kas Startup või elustiiliäri?

3. Mida nõuab riik ettevõtjalt ja ettevõtja vastutus?

4. Kuidas oma tootele /teenusele õiget hinda määrata, kuidas kasumit teenida?

5. Lepingud: tööleping, töövõtuleping käsundusleping, juhatuse liikme leping ja neist tulenevad juriidilised tagajärjed

6. Ettevõtte struktuur

7. Raamatupidamise korraldamine

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kursuse etteantud mahus ja tingimustel läbimisel.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Koostamisel