Miks keegi peaks üldse ettevõtjaks hakkama? Osade inimeste põhjendus on kindlasti eneseteostus. Oma ettevõttega toimetamisel on  märksa suurem otsustusvabadus ja võimalus teha valikuid. Võimalus õppida uusi oskusi ja neid ka reaalselt kasutada. Võimalus luua lahendusi teiste inimeste probleemidele, neid aidata ja oma jälg jätta.

Keskealisel inimesel võib olla märksa põnevam toimetada konsultandina ja tegeleda erinevate projektidega kui taluda endast noorema ülemuse korraldusi ja tegeleda igapäevaselt samade teemadega.

Kindlasti on inimesi, kellele ettevõtlus on võimalus teenida rohkem raha kui palgatööga, sest palgal on alati lagi ees ja ettevõte eeldab, et sinu palgakulu talle vähemalt kolm korda rohkem tulu toob. Samuti on inimesi, kellele ettevõtlus on sunnitud valik töötuks jäädes, nemad loovad tavaliselt endale lihtsalt uue töökoha ja ei suhtu sellesse kui ettevõtlusesse.

On inimesi, kellele on väga oluline vabadus. Suur osa tänapäevaseid internetiäri vorme ei sõltu ajast ja kohast, annab võimaluse otsustada ise.

See e-kursus ei õpeta äriplaani koostamist ega selleks  vajalike finantsprognooside numbreid klappima seadma, vaid annab teadmised, kuidas ettevõtjaks saada ja missuguseid teadmisi ettevõtjaks olemisel vaja on.

Õpikeskkond: e-õpe keskkonnas Moodle.
Maht: 40 akadeemilist tundi
Eeldus: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov alustada ettevõtlusega

Õppe alustamise nõuded:    Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse maksumus: 249 €

Aeg Kokkuleppel, nii kuidas sulle sobib

Kursuse läbinu:
  • Asutab MTÜ või OÜ vormistades vajalikud dokumendid

  • Tunneb ettevõtja vastutust ja kohustusi  riigi ees

  • Sõlmib kooskõlas Töölepinguseadusega vastavad lepingud ja arvutab töötasu

  • Määrab oma tootele või teenusele õige hinna ja reklaamib oma ettevõtet

  • Korraldab oma ettevõtte paberivaba raamatupidamist

Kursusel käsitletavad teemad:

Ettevõtluse vormid

Kas elustiiliäri või Startup või midagi muud

Osaühingu asutamine

Ettevõtja vastutus ja kohustused riigi ees

Töötajate värbamisel sõlmitud lepingud ja nende lepingute õige lõpetamine

Töötasuarvestus

Turundus

Raamatupidamise sisseseadmine

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kui kursuse etteantud  tingimused on täidetud.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 215041 alusel.

Õppekava: Alustava ettevõtja ABC